Ετοιμαστηκαμε και σας περιμένουμε.
Οκτώ(!) μαθήματα μέσω διαδικτύου για τον καιρό του λοκντανουν.
Κρατήσεις απαραίτητες για να εξασφαλίσετε θέσεις. Θα ακολουθήσουν περιγραφές και λεπτομέρειες για κάθε μάθημα και το κόστος.